Dansk Skolesløjds Forlag

Forlaget blev grundlagt i 1976 med det erklærede mål at udgive publikationer, der kunne fremme og udvikle sløjden i takt med tidens krav.

Igennem årene har vi udgivet langt over 30 bøger og er således det største sløjdforlag herhjemme.

Forlagets grundlægger og første formand 1976-95 var sløjdkonsulent V.L. Rosenbech.

Hans efterfølger blev fra 1995: seminarielektor Jens Rørby.

Fra 2003: Fhv. sløjdkonsulent Jørgen Mogensen.

Fra 2009: Henning Birk Andersen.

Fra 2014: Søren Vælds

Fra 2016 Kent Bjørnholt

Dansk Skolesløjds Forlag er en selvejende institution, hvor interesserede sløjdlærere danner institutionens repræsentantskab.

Formålet med Forlaget er at udgive bøger, der kan fremme og udvikle sløjd. Forlaget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer.

 

Forlagets grundlægger

V. L. Rosenbech - Forlagets grundlægger

Copyright © DS forlag. Sidst opdateret 27.06.2020 11.00 HTML5