630 DS-forlag nr. 30

 

Bent Illum: Det manuelle håndværksmæssige og læring

- processens dialog

Ph.d.-afhandling Danmarks Pædagogoiske Unuversitet.

 

Pris: kr 150,00 kr. plus moms

 

Denne afhandling behandler problemstillingen

"Hvorledes dannes/opstår de kropsbaserede,

håndværksmæssige læringer og æstetiske færdigheder

og kundskaber,der findes i processen, hvor -

mennesket møder materialet eksemplificeret

i processen som den foregår i skolefaget sløjd".

Arbejdet afgrænser først sløjdbegrebet sprogligt,

kulturelt og historisk, derefter afsøges den

forskning der allerede er udført på feltet.

Hypotesen om processens dialog, der ligger til grund

for de kropsbaserede håndværksmæssige læringer diskuteres

i forhold til andre teorier i området f. eks.

mesterlæren (Kvale og Nielsen) og intuitiv ekspertise(H & S Dreifus)

Empiren er samlet gennem etnologisk inspireret

feltforskning med videodokumentation som metode.

Empiren analyseres på såvel mikro- som helhedsplan,

resulterer i tematikkerne "Kropslig læring" og kommunikation

hvilket omkring "kropslig læring". Disse tematikker diskuteres

og vurderes i forhold til afhandlingens problemstilling

og til teorier på feltet.