629 DS-forlag nr. 29

 

Søren Vælds:

 

Håndbog i Håndværk og Design

 

 

36 trinforløb. 1200 fotos, litteraturhenvisninger, søgeord til de enkelte temaer og til: Håndværk, kunsthåndværk, design, arkitektur og den pædagogiske platform.

 

Til det nye skoleår med faget Håndværk og Design i Folkeskolen

foreligger en ny bog af Søren Vælds som inspirationskilde

og illustreret metode til undervisning af elever fra 3. til 10. klasse.

Der lægges vægt på at leve op til bogens undertitel: Den ideelle fordring

i forbindelse med forløb, der giver mulighed forat stille den rettidige,

ideelle fordring til klasser og til eleverne individuelt til opnåelse

af den bedst mulige læring og personlige udvikling.

Bogens illustrationer viser i den forbindelse de børn, som har arbejdet

med de forskellige ting. Derved gives der et retvisende indtryk af klassetrin og

elev- sammensætning der hvor opgaverne blev stillet, og hvordan de blev løst.

Den viser, hvordan du skal evaluere og meget mere

Håndbog i Håndværk og Design giver fuldt ud fundamentet for undervisning

tilrettelagt i forhold til Undervisningsministeriets mål og læseplan for faget.

 

Håndbog i Håndværk og Design – den ideelle fordring (240 sider, 260 kr. plus moms)

 

Udgør sammen med Aktiv Dannelse – til forskning og innovation (272 sider , 300 kr. plus moms)

med 119 eksemplariske forløb til aktivitetstimerne, understøttende undervisning og

undervisning i faget Håndværk og Design

 

Bøgerne forhandles af Dansk Skolesløjds Forlag og distribueres af Bibliodan

Se pressemeddelelse Se anmeldelse Se anmeldelsens side 2