604 DS-forlag nr. 5

 

Søren Vælds:

 

Bogen om træskæring

 

1. udgave 1982.

 

120 sider i A4 format, garnhæftet i kartonbind.

 

Bogen indledes med en grundig gennemgang af de relevante værktøjer og deres vedligeholdelse.

Derefter følger et afsnit om værktøjernes brug - træskæreteknikken

- anvendt på en serie genstande af vidt forskellig art.

Senere følger et afsnit med supplerende opgaver (ideer) til træskæreopgaver.

Skæring af trykklodser og deres anvendelse - trykketeknik - er også medtaget.

Endelig er der givet en arbejdsvejledning med nødvendige tegninger

Arbejdsgangene, der ofte er forsynet med relevante oplysninger,

til hjælp ved fremstilling af nogle af de genstande,

hvorpå der er udført træskærearbejde.

Teksten og illustrationerne - ca. 300 fotografier og tegninger

supplerer fortløbende hinanden.

 

Pris: kr 50,00 kr. plus moms