SLØJD I DANMARK 1883-1983


kr 62,50
ISBN

Curt Allingbjerg

C. 1983.
191 sider i formatet 18 x 25 cm,
garnhæftet og i helbind.

I bogen er der gjort rede for en række tanker og forsøg på at indføre manuelt arbejde som skolefag i tiden fra ca. 1500 til år 1880.
Der er gjort særlig rede for sløjdens udvikling i Danmark fra 1883 og op til 1983.
Hovedvægten er lagt på skildringen af Dansk Skolesløjd baseret på Aksel Mikkelsens mange orginale og fremsynede tanker.
Der findes i bogen talrige kildeangivelser, der vil være til stor hjælp for dem, der fremover skulle ønske at forske yderligere i sløjdens historie.

Pris: kr 62,50