Er det dig der er forfatter til den næste udgivelse ?


kr 0,00
ISBN

Vi søger forfattere der har noget på hjerte.
Og har lyst til at skrive

Om sløjd
Om Håndværk og design
De nye valgfag
Understøttende undervisning

  • Ide
  • Didaktik
  • Fremtidens undervisning i sløjd / håndværk og design

Læreruddannelsen
Emner der er relevante i forhold til læreruddannelsens
nye fag, Håndværk og Design

Er du interesseret:
Så skriv et par ord til forlaget
kent.bjoernholt@skolekom.dk
eller ring 20283928

Pris: kr 0,00