BOGEN OM TRÆSKÆRING


kr 62,50
ISBN

BOGEN OM TRÆSKÆRING
Søren Vælds

1. udgave 1982.
120 sider i A4 format,
garnhæftet i kartonbind.

Bogen indledes med en grundig gennemgang af de relevante værktøjer og deres vedligeholdelse. Derefter følger et afsnit om værktøjernes brug - træskæreteknikken - anvendt på en serie genstande af vidt forskellig art. Senere følger et afsnit med supplerende opgaver (ideer) til træskæreopgaver. Skæring af trykklodser og deres anvendelse - trykketeknik - er også medtaget. Endelig er der givet en arbejdsvejledning med nødvendige tegninger til hjælp ved fremstilling af nogle af de genstande, hvorpå der er udført træskærearbejde.
Teksten og illustrationerne - ca. 300 fotografier og tegninger
supplerer fortløbende hinanden.

Pris: kr 62,50